Audyt efektywności energetycznej to szczegółowa analiza zużycia energii w budynku lub firmie, która ma na celu zidentyfikowanie sposobów na oszczędzanie energii i poprawę efektywności energetycznej. Audyt taki może przynieść wiele korzyści, w tym oszczędności finansowe, poprawę komfortu termicznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Audyt efektywności energetycznej jest szczególnie ważny w obecnych czasach, gdy zwiększanie efektywności energetycznej stało się jednym z najważniejszych celów dla działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Szacuje się, że w UE około 40% energii jest zużywane w budynkach, co oznacza, że audyt efektywności energetycznej może przynieść znaczne oszczędności energii i kosztów.

Audyt efektywności energetycznej jest procesem wieloetapowym, który obejmuje szczegółową analizę zużycia energii, ocenę efektywności systemów i urządzeń związanych z zużyciem energii oraz opracowanie zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Audyt ten może przeprowadzić wykwalifikowany audytor energetyczny, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

W trakcie audytu efektywności energetycznej analizowane są różne czynniki, takie jak izolacja termiczna, systemy grzewcze i chłodzące, wentylacja, oświetlenie, urządzenia elektryczne i wiele innych. Audytorzy korzystają z narzędzi i technologii, takich jak termowizja, pomiary zużycia energii oraz analiza faktur za energię.

Oprócz oszczędności finansowych i poprawy efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej może przynieść wiele innych korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza wewnętrznego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zwiększenie wartości nieruchomości. W przypadku firm, audyt ten może przyczynić się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Ważne jest, aby audyt efektywności energetycznej był przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora energetycznego, który posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Należy również pamiętać, że audyt ten jest jedynie początkiem procesu poprawy efektywności energetycznej i konieczne są dalsze działania w celu wdrożenia zaleceń i osiągnięcia celów.