Deskowanie stropu to ważny etap budowy domu, który pozwala na wygodne poruszanie się po wyższych kondygnacjach oraz zabezpiecza przed wypadnięciem z nich. W tym artykule opiszemy, jak prawidłowo przeprowadzić proces deskowania stropu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że deskowanie stropu powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do prac murarskich, czyli przed wzniesieniem ścian. Dzięki temu można uniknąć problemów z równością powierzchni stropu oraz oszczędzić czas i koszty.

Do deskowania stropu potrzebne będą odpowiednie materiały, takie jak płyty wiórowe, sklejki lub OSB. Wybór materiału zależy od preferencji oraz wymagań konstrukcyjnych. Ważne jest, aby płyty były odpowiednio grubości, aby wytrzymały ciężar ludzi i materiałów budowlanych. Zalecana grubość to minimum 18 mm.

Przygotowanie powierzchni przed deskowaniem jest bardzo ważne. Strop powinien być dokładnie oczyszczony z pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń, a także wyrównany, jeśli wymaga tego konstrukcja. Należy również zadbać o poprawną izolację termiczną i akustyczną, a także o wszelkie niezbędne instalacje, takie jak elektryczne czy wentylacyjne.

Następnie należy przygotować ramy, które będą podtrzymywać płyty. Ramy mogą być wykonane z drewna lub metalu i powinny być zamocowane na stropie w regularnych odstępach. Ważne jest, aby ramy były ustawione równolegle do siebie oraz prostopadle do kierunku układania płyt.

Kolejnym krokiem jest układanie płyt. Płyty należy ułożyć na ramach w taki sposób, aby nie występowały przerwy między nimi. Płytę należy mocować do ramy co najmniej trzema gwoździami lub śrubami. W przypadku sklejki lub OSB, gwoździe lub śruby należy mocować w odległości co najmniej 15 cm od krawędzi płyty, a w przypadku płyt wiórowych – co najmniej 10 cm.

Po ułożeniu wszystkich płyt, należy dokładnie sprawdzić, czy całość jest równa i stabilna. W przypadku nierówności należy wyrównać płytę, a w przypadku niestabilności – dokręcić mocowania.

Wreszcie, należy zabezpieczyć strop przed uszkodzeniem, na przykład przed wnikaniem wilgoci podczas prac budowlanych na niższych kondygnacjach. Można to zrobić za pomocą folii lub specjalnych płyt izolacyjnych.