Piorunochrony są urządzeniami, które służą do ochrony budynków i innych obiektów przed uderzeniami piorunów. Ich celem jest skierowanie prądu wyładowania atmosferycznego do ziemi, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu obiektów oraz zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi przebywających wewnątrz budynku. W tym artykule omówimy, jak działają piorunochrony oraz jakie są ich rodzaje i zasady ich instalacji.

Jak działa piorunochron?

Piorunochron składa się z kilku elementów, które zapewniają skuteczną ochronę przed uderzeniami piorunów. Najważniejszym z nich jest piorunochron kominowy, który stanowi główny element ochronny. Zazwyczaj składa się on z metalowej rury, która wznosi się ponad dachem budynku. Na szczycie rury umieszczony jest stożek, a w jej dolnej części znajdują się połączone ze sobą przewody metalowe.

Gdy piorun uderza w budynk, energia elektryczna wywołana przez uderzenie rozprzestrzenia się po powierzchni budynku. W przypadku obecności piorunochronu kominowego, energia ta zostaje skierowana do metalowej rury, która pełni rolę przewodzącą. Następnie przewody metalowe, które są połączone z rurą kominową, kierują prąd wyładowania do uziemienia, czyli do specjalnej płyty lub paska zanurzonego w ziemi. W ten sposób energia pioruna jest bezpiecznie rozproszona, co zapobiega uszkodzeniom budynku oraz zapewnia bezpieczeństwo ludzi przebywających wewnątrz.

Rodzaje piorunochronów

W zależności od rodzaju budynku oraz jego położenia w terenie, stosuje się różne rodzaje piorunochronów. Wyróżniamy m.in. piorunochrony:

  • kominowe – najczęściej stosowane w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej;
  • przewodowe – stosowane w przypadku obiektów o dużych rozmiarach, takich jak maszyny, wieże czy dźwigi;
  • antenowe – stosowane do ochrony anten radiowych, telewizyjnych oraz telefonii komórkowej.

Zasady instalacji piorunochronów

Instalacja piorunochronu powinna być wykonana przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, piorunochrony muszą być instalowane zgodnie z normami i standardami bezpieczeństwa.